นายปิยะกฤษ  ไชยมิ่ง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

ฝ่ายบริหาร

กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นำโดยนายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริหาร ดำเนินการต้อนรับและเข้ารับการประเมินนจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  

กี่ยวกับโรงเรียน

ครูผู้ช่วย